минерални води

Водите от времето на Римската империя до наши дни

Животът е водно явление“ – така твърдят биолозите. Според учените само водата е предпоставка на планетата ни да се зароди живот. По данни от направени научни открития става известно, че първите обитатели са се появили в океаните преди 2,5 млрд. години. Топлата и богата на хранителни вещества вида, условията на живот били много по-добра, отколкото на сушата. Смята се още, че целият разнообразен живот на планетата е бил продължителна еволюция, която с помощта на водата довела до многообразие от форми. Накратко този процес е пирамидата, на чийто връх се намира човекът. Той се появил преди 500-600 хил. години.

Изобилието на вода е един от белезите на цивилизованото общество. Още по времето на римляни не признавали речната вода. Те не желаели сили и средства, за да снабдяват градовете си с бистра изворна вода. Така римските хидроинжинери построили 11 аквариума, които доставяли по 500 хил. куб. м. вода в денонощие на жителите на града и към седемте хълма на р. Тибър

И докато в миналото водоснабдяването било съсредоточено предимно в градовете, а малките населени райони били снабдявани с кладенци и изводи, то днес има много начини за доставяне на водата до домовете ни. Един от тях е бутилирането на минералната вода в софия.

В исторически план първенството по напояване принадлежало на Тигър и Ефрат. Преди повече от 6 хил. години от планините на Закавказието слезли шумери, които се заселили между поречието на двете реки, като създали Шумеро-акадийска държава. Постепенно те усъвършенствали примитивните си навици за напояване и се научили да строят модерни отводнителни и напоителни системи. С тяхна помощта някогашната блатиста местност Месопотамия се превърнала в цветущи градини, които давали целогодишна реколта.

Водното строителство и напояването донесли голямо благосъстояние на народа. Между двете реки близнаци израснали над 100 цветущи градове. С поливането започнал разцвета на човешката цивилизация и от него се появили най-ранните високоразвити култури.

Така ценният състав на изворите с минерални води станал популярен още в онова време и не след дълго се използвал за лечение и профилактика. Традиция, която и днес се спазва.